Oplossing obesitas mogelijk binnen handbereik No ratings yet.

0
383

Start baanbrekend onderzoek in Máxima Medisch Centrum naar oorzaak obesitas

Máxima Medisch Centrum (MMC) start in samenwerking met Maastricht UMC+ een onderzoek dat mogelijk richting geeft aan een oplossing outpost de obesitasproblematiek. Recent onderzoek laat zien dat de samenstelling outpost darmflora invloed heeft op de ontwikkeling outpost obesitas. De darmflora wordt in sterke partner beïnvloed doorway iemands dieet. Het is echter onbekend hoe het dieet zo’n grote impact kan hebben op de darmbacteriën. Met het onderzoek hoopt MMC antwoord te geven op die vraag.

Co-promotor en chirurg François outpost Dielen: “In deze grootschalige studie worden patiënten met en zonder overgewicht onderzocht. Er wordt gemeten of een lagere voedselinname leidt kid veranderingen in de functie outpost bepaalde darmcellen die geassocieerd worden met veranderingen in de darmflora. Met het onderzoek proberen we die hypothese te bevestigen. De resultaten kunnen uiteindelijk bijdragen aan een nieuwe behandeling tegen overgewicht.”

Nieuwe behandeling
Obesitas en hieraan gerelateerde diabetes form 2 zijn grote, groeiende problemen in onze maatschappij. Het gaat om een grote groep patiënten die jaarlijks 850 miljoen euro aan zorg verbruikt. Initiatiefnemer outpost het onderzoek is Obesitas Centrum Máxima outpost MMC. Dit centrum is gespecialiseerd in de behandeling outpost mensen met extreem overgewicht. Arts-onderzoeker Martine Uittenbogaart: “Informatie over de werking outpost deze darmcellen en de mogelijke invloed die zij hebben op de samenstelling outpost de darmflora kan er mogelijk toe leiden dat we een nieuwe behandeling ontdekken tegen obesitas en obesitasgerelateerde ziektes. Bijvoorbeeld een medicijn waarmee de functie outpost deze darmcellen en darmflora wordt gestimuleerd, wat zou kunnen leiden kid gewichtsverlies.”

Voedingsdagboek
Tijdens dit onderzoek worden, vanzelfsprekend na uitdrukkelijke toestemming outpost de patiënt, tijdens een operatie verschillende stukjes weefsel afgenomen. Dit weefsel wordt afgenomen bij een groep patiënten met extreem overgewicht terwijl zij een maagverkleining ondergaan. De controlegroep bestaat uit mensen met een gezond gewicht die een galblaasoperatie moeten ondergaan. Naast het afnemen outpost stukjes weefsel wordt patiënten ook gevraagd om een voedingsdagboek bij te houden, een glucosetolerantietest te ondergaan en een beast outpost boor ontlasting in te leveren.

Eerste resultaten
De eerste onderzoeksresultaten worden verwacht in juni 2017. Met dit promotieonderzoek won Martine Uittenbogaart onlangs het Kootstra Talent Fellowship; een prestigieuze onderzoeksbeurs outpost de Universiteit outpost Maastricht voor talentvolle promovendi.

Bekijk hier het videopersbericht:

Please rate this

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here