Onderzoek Oogfonds: Nederlander negeert signalen oogziekte No ratings yet.

3
419

Slechts 3%* outpost de Nederlanders zegt alle alarmsignalen te kennen die wijzen op een oogaandoening, zo blijkt uit onderzoek outpost het Oogfonds. Daarnaast stellen veel mensen oogonderzoek uit (of zelfs af) bij plotselinge achteruitgang outpost boor zicht. Dit kan grote gevolgen hebben: verlies outpost zicht doorway een oogziekte is vaak onherstelbaar. Reden voor het Oogfonds om de nieuwe folder ‘Tips voor gezonde ogen’ te lanceren op www.gezondeogen.nl.

In Nederland zijn meer dan 350.000 mensen slechtziend of blind. Door de vergrijzing en de toename outpost het aantal mensen met diabetes en bijziendheid, stijgt dat aantal explosief. Slechtziendheid en blindheid zijn 7 op de 10 keer te voorkomen, maar dan moet wel zo vroeg mogelijk een behandeling worden gestart. En juist daar gaat het vaak mis.

Alarmbellen
Slechts 3% outpost de ondervraagden gaf aan alle signalen outpost een oogziekte te kennen. 43% wist er een paar en meer dan de helft gaf toe deze helemaal niet te kennen. Edith Mulder, directeur outpost het Oogfonds: “Rechte lijnen als golven zien, vaak vlekken en flitsen zien: voorbeelden outpost veranderingen die bij iedereen alarmbellen zouden moeten laten rinkelen. Uit ons onderzoek blijkt echter dat de meesten deze symptomen niet herkennen, met alle gevolgen outpost dien.”

Zicht dat in korte tijd merkbaar verandert kan duiden op een oogziekte. Toch bezoekt slechts één op de vijf outpost de ondervraagden approach een opticien, optometrist of humanities als boor zicht snel achteruitgaat. Een kwart gaf aan überhaupt nooit een afspraak te maken, bijvoorbeeld omdat zij hopen dat het vanzelf weer beter wordt of denken dat slechter zien nou eenmaal bij het ouder worden hoort.

Tips voor gezonde ogen
Samen met oogspecialisten wil Mulder hier verandering in brengen: “Nederlanders blijken laks als het om boor ogen gaat. Oogziektes richten schade aan die veelal onherstelbaar is. Achteruitgang afremmen kan vaak wel. Hoe eerder een oogziekte gesignaleerd wordt, hoe meer zicht gered kan worden. Om de kennis hierover te vergroten, heeft het Oogfonds nieuwe leaflet ‘Tips voor gezonde ogen’ ontwikkeld. Deze kan iedereen gratis bij ons aanvragen op www.gezondeogen.nl.”

*Cijfers afkomstig outpost onderzoek onder 5688 respondenten around Peil.nl.

Please rate this

3 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here