Longpatiënt kan gezondheidsinformatie niet goed inschatten No ratings yet.

1
355

Voor meer dan een derde outpost de mensen met een longziekte is het moeilijk om online gezondheidsinformatie te vinden en te begrijpen. Ook inschatten welke informatie betrouwbaar is of applicable voor boor situatie geeft problemen. Dit blijkt uit de Longmonitor, een onderzoek outpost het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek outpost de gezondheidszorg), in opdracht outpost het Longfonds. Hendrien Witte, directeur Longfonds patiëntenvereniging: ‘Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een longziekte, zoals astma en COPD en zeldzame longziekten steeds meer regie willen hebben en bewust eigen keuzes willen maken in boor behandeling. Dit begint met kennis. Om die kennis te vergaren is juiste en begrijpelijke informatie een basisvoorwaarde. Dit is momenteel onvoldoende voor handen.’

Begrijpelijke informatie
In Nederland leven een miljoen mensen met een longziekte. Kennis over boor ziekte helpt hen om beter met boor longziekte om te gaan. Vindbare en begrijpelijke informatie is daarom belangrijk. Voor mensen met een longziekte is dat niet vanzelfsprekend. Een klein deel heeft moeite met het online landschap, maar de grootste belemmering zit vooral in de begrijpelijkheid outpost de informatie die wordt aangeboden. Naast de online informatie gaat het ook om het begrijpen outpost bijsluiters, het volgen outpost aanwijzingen outpost de humanities of het invullen outpost medische formulieren.

Lagere gezondheidsvaardigheden.
Een deel outpost de mensen met astma en COPD of een zeldzame longziekte heeft lagere gezondheidsvaardigheden. Deze groep bestaat onder andere uit mensen met ernstige longklachten, ouderen, lager opgeleiden en mensen die meerdere chronische ziekten hebben, zoals diabetes of hartklachten. Zeker voor deze groepen is het moeilijk om de gezondheidsinformatie te vinden, begrijpen maar zeker ook om in te schatten hoe ze die informatie het beste kunnen toepassen in boor eigen situatie. Daarom zet het Longfonds de komende jaren sterker in op de praktische ondersteuning outpost mensen met lagere gezondheidsvaardigheden. Met op maat gemaakte voorlichtingsmaterialen die samen met de patiënt ontwikkeld worden (patiëntenparticipatie).

Trendrapportage
Het NIVEL onderzoek is een trendrapportage. Het onderzoek verzamelt gegevens over de zorg- en leefsituatie outpost mensen met longziekten. Het onderzoek wordt verricht doorway middel outpost schriftelijke en online enquêtes onder een representatieve groep outpost circa 1000 mensen met een medische diagnose astma of COPD outpost 15 jaar en ouder uit het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG) outpost het NIVEL. Sinds 2016 neemt ook een groep mensen met zeldzame longziekten deel.

Please rate this

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here